Dimecres, Novembre 27, 2013 - 13:45
Muralla medieval

Al llarg del carrer de l'Ordre de Montesa, trobem encara en bon estat de conservació les restes de l'antiga muralla medieval que envoltava la vila fins a finals del segle XVIII.
Es pot observar la gran alçada de la construcció i la utilització dels materials de construcció típics de les edificacions del nostre poble. Els merlets o petits pilars d'obra de la part superior permetien la defensa dels villans, deixant entre l'un i l'altre un espai per poder tirar contra l'enemic.

Destaca la presència d'un element arquitectònic singular, un habitacle que sobresurt de la muralla i que servia per realitzar les necessitats físiques dels veïns de les cases que limitaven amb la muralla.

El pas del temps ha fet que l'antiga muralla s'hage anat deteriorant o assimilat a les cases confrontants. Al Llibre del Mostassaf, del s. XVII ,ja es donen notícies d´aquesta destrucció:

"Dia 8 de novembre de 1647. Vicent Marti Musiacaf en lo presente any, ensens amb Berthomeu Adzuara, Joan Falcó de la Botella i Berthomeu Adzuara, a instancia i requesia de Joan Falcó, major, feren reconeiximent del mur devés de la Botella. Trobaren de que l'ort de JOAN MATHEU, que està a la Botella, no es­tava com convenia ni com antigament estava provehiren fora mandat al dit Joan Matheu tinga la séquia rebedora de l'agua, que per dit ort en­tra del dit carrer de la Botella i de la Plaça, tenint les boteres obertes, tant la de entrada com les dos de la eixida, sots pena... "Et etiam" han provehit i manat al dit Joan Falcó que haben vist de que per les espales de sa casa, ha fet un portell per a on entren i ixen per la murada a la vall, lo que es en notable perjuí de la "republi­ca". Se li mana que dins tres dies tanque ab argamassa ben fortificat conforme antigament sestava la murada, sots pena..."

"Dia 8 de juny de 1617. Vicent Marcal, Pedra­piquer de Fanzara, habitador en la pre­sient Vila de Atzeneta i Maciá Beltran, obrer de Vila de dita i present Vila de Atzeneta, ells per provisió i manament de Pere Ays de Antoni, Mustacaf; Instant Pere Martí; Síndic de la present Vila, mijanssan jurament...haber atrobat a l'ort de mossen Miquel Monferrer, Prevere, situat dins la present Vila a la Botella, el qual està arrimat a la murada de dita Vila. I essent en aquel trova­ren que se había caigut i derrocat un troc e mu­rada de la afronte en dit ort. I habent ben mirat aquella adjudiquen, "juxta Déu i ses conciéncies" que lo haver-se caigut i derrocat dita murada, ha esta la causa l'aigua, que per les dos portes de dit ort ha entrat dins de aquella i per no tenir guia­dors dita aigua dins de l'ort per a que puguera eixir a aquella per dos aigueres, que per a dit efecte estaven en dita murada, per lo costat del pau de dit ort. I per no venir a topar en l'aiguera de dita murada ni poder eixir, s'ha amerat la paret i sola­ment de dita murada i ha fallat per alt. Adjudi­quen -juxta Déu i ses conciéncies- que si esti­guara quiada dita aigua com devía a dites aiguares­ no podria patir la paret de dita murada ni ten­dria pena algú, per ser les aiguares suficiants per a colar tota l'aigua que deuen rebre...”

Formulari de cerca

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

 

Site developed with Drupal