Divendres, Març 24, 2017 - 13:00
La seu electrònica
L'Ajuntament d'Atzeneta del Maestrat té en funcionament des de l'any 2014 la seu electrònica. Aquesta eina permet que els ciutadans puguen realitzar tràmits sense haber de que desplaçar-se a les oficines municipals.

 

 

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, reconeix el dret de la ciutadania a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics, i desenvolupa l'obligació de les administracions públiques d'utilitzar les tecnologies de la informació d'acord amb les previsions d'aquesta llei, assegurant l'accés, la integritat, l'autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades, informacions i serveis que gestionen en l'àmbit de les seves competències.

Aquest ajuntament va aprovar l’ordenança reguladora de l’ús de l’administració electrònica que va publicar en el B.O.P. número 27 de 03/03/2011.

La SEU ELECTRÒNICA és un mitjà a través del qual els interessats poden exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits electrònics de l'entitat. Des d'aquesta plataforma, els interessats poden efectuar tràmits i realitzar consultes sense haver d'assistir presencialment a les oficines municipals amb el certificat digital.

Que és el certificat digital?

El certificat digital és un document electrònic amb funcions equivalents a un document oficial d’identitat, i que serveix per donar validesa legal a les transaccions electròniques que pugui realitzar qualsevol interessat.

Per garantir la validesa jurídica dels tràmits realitzats és necessari identificar-se mitjançant algun dels certificats digitals admesos en aquesta seu electrònica, els més utilitzats són:

  • DNI electrònic (Ministeri de l’Interior).
  • ACCV (Autoritat certificadora de la Generalitat Valenciana).
  • FNMT- RCM (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda).

Dins la pestanya d’informació general  podeu trobar tràmits per als ciutadans i per a les empreses, accés al Portal de Transparència, al tauler d’anuncis, presentació de factura electrònica i al perfil del contractant.

També tenim un apartat anomenat Tràmits habituals on podeu trobar  el model d’instància general i el model de queixes i suggeriments.

En un requadre emmarcat  apareix validar document és el sistema pel qual podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica d’un document emès per aquest organisme.

També ressaltem, que en la pestanya de Carpeta electrònica podeu realitzar els següents tràmits:

  • Es pot consultar l’estat dels expedients.
  • Accedir a la bústia electrònica.
  • Consultar el registre.
  • Consulta de factures.
  • Convocatòria dels òrgans col·legiats.

Per accedir a la seu electrònica d'Atzeneta: atzenetadelmaestrat.sedelectronica.es

Formulari de cerca

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

 

Site developed with Drupal