Dilluns, Març 20, 2017 - 11:00
Aprovació Pressupost General Municipal per al 2017
L'Ajuntament d'Atzeneta del Maestrat ha aprovat definitivament el PGM per a l'exercici 2017.

El Pressupost General Municipal pel 2017 ha estat aprovat definitivament per absència de reclamacions segons l'establert en el Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

El pressupost total d'ingressos i de despeses ascendeix a 1.196.666,25 €.

Igualment s'han aprovat les Bases d'Execució del Pressupost, i la plantilla pressupostària i les seves retribucions.

El resum a nivell de capítols apareix detallat en el BOP nº 33 de 18 de marzo de 2017 .

Formulari de cerca

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

 

Site developed with Drupal